Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

24 VÀ 24

"NẾU CHO TÔI 6 GIỜ ĐỂ CHẶT 1 CÁI CÂY, TÔI SẼ DÀNH 4 TIẾNG ĐỂ MÀI RÌU"


"NẾU CHO TÔI 6 GIỜ ĐỂ CHẶT 1 CÁI CÂY, TÔI SẼ DÀNH 4 TIẾNG ĐỂ MÀI RÌU" ABRAHAM LINCOLN

5 Bài học từ ABRAHAM LINCOLN (Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ).

1. "Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu”.

Bài học rút ra: Chuẩn bị là một quá trình quan trọng.

2. “Một số điều có thể đến với những người chỉ chờ đợi. Nhưng một số điều quý giá khác chỉ dành cho những người hối hả và quyết đoán”.

Bài học rút ra: Hối hả để không đánh mất thời cơ.

3. “Hãy nhìn vào những người đạt được thành công lớn. Đó là bằng chứng cho thấy tất cả mọi người đều có thể làm được như thế”.

Bài học rút ra: Tự tin có thể làm điều vĩ đại.

4. “Cuộc sống không nằm trong số năm bạn đã sống mà đó là những gì bạn đã làm suốt thời gian tồn tại”.

Bài học rút ra: Hãy sống thật ý nghĩa.

5. “Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng”.

Bài học rút ra: Nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề.

Tổng hợp: Chuẩn bị là một quá trình rất quan trọng.

Xem thêm: Cuộc Đời Công Bằng Ở Chỗ Mỗi Ngày Đều Cho Người Ta 24 Tiếng Như Nhau...